Alkeiskurssin suunnitelma

Alkeiskurssi koostuu kahdesta osasta - osat 1 ja 2. Ensimmäinen osa on lähinnä MiniBridgeen perustuva ja sillä käydään läpi bridgen perusasiat korttien arvostamisesta, pelinviennistä, puolustuksesta yms. Varsinainen tarjoussysteemi tulee vasta osassa 2.

Miksi näin?

Alkeiskurssin nuoret peruskoulun oppilaat - lapset 1-5 luokat - jatkavat harrastusta MiniBridgeä pelaamalla. Heille järjestetään pelaamismahdollisuuksia RealBridgessa ja/tai BBOssa.

Heistä kasvaa sitten uusi bridgen sukupolvi siirtyessään myöhemmin n. 12 vuoden iässä Alkeiskurssi 2:n kautta bridgen pariin.

Alkeiskurssi 1 opetetaan omakustannushintaan 5 €. Kurssi on houkuttelevampi huokealla hinnalla. Ensimmäinen osa kertoo mitä bridge periaatteessa on. Kakkoskurssille näin jatkavat vain ne, joita asia tosissaan kiinnostaa. Kakkososan hinnaksi tulee 30-40 €.

Jokainen oppitunti videoidaan. On vielä harkinnassa opettaisinko jokaista oppituntia useampia kertoja viikossa. Tällöin oppilaat voisivat valita parhaiten sopivat päivät. Useamman ryhmän opettaminen viikossa riippuu myös osallistujamääristä. Mikäli en opeta kahta kertaa viikossa, oppilailla on aina mahdollisuus katsoa oppituntien videot.

Opetusaineisto ja kaikki kurssiin liittyvät asiat kuten linkit oppitunneille yms. tallennetaan näille sivuille. Oppituntien aineistot julkaistaan vasta juuri ennen oppitunnin alkamista. Videoiden editointi hiukan kestää, mutta valmistuttuaan niiden Youtube -linkit tallennetaan myös.

Alkeiskurssi 1

Alkeiskurssi 2